Comment appelle-t-on les habitants de Wassy ?

Gentilé : Wasseyen
Masculin singulier : Wasseyen
Masculin pluriel : Wasseyens
Féminin singulier : Wasseyenne
Féminin pluriel : Wasseyennes

Pays
Ville
Code postal
Masculin singulier
Masculin pluriel
Féminin singulier
Féminin pluriel